Czym tak naprawdę jest prawo konsumenta?

niemiecka umowa o pracę

Prawem konsumenta są wszystkie środki prawne, które chronią słabszych uczestników rynków, jakim są konsumenci. Ogólnie rzecz biorąc według prawodawcy konsumenci posiadają mniejszą wiedzę na temat rynku niż przedsiębiorca, dlatego ich prawa są szerzej chronione niż prawa profesjonalisty.

http://www.ckkp.pl/obsluga-prawna-przedsiebiorcow/

Dlaczego? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta – profesjonaliści, w tym przypadku przedsiębiorcy, często nadużywają nieuczciwych praktyk. Na czym polegają nieuczciwe praktyki? Niestety przedsiębiorcy wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję i często dostarczają konsumentem inny towar, niż ten, który był przedmiotem umowy, albo konsument otrzymuje towar, który jest niższej jakości, zdarzają się również przypadki kłamstwa w reklamie, które wprowadzają konsumenta w błąd.

Większość krajów stosuje zatem prawną ochronę interesów konsumentów. Wszystkie prawa konsumentów uregulowane są przez właściwe ustawy i rozporządzenia.

Główną, polską instytucją, która stoi na straży praw konsumenta jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.