Gdzie się udać w obronie praw konsumenta?

zmianawarty https://www.notariat-poznan.pl/notariusz-poznan/

Prezes UOKIK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) jest centralnym organem administracji rządowej. Głównym zadaniem prezesa jest ochrona zbiorowych interesów konsumentów. Jest on zatem organem właściwym do prowadzenia postępowań tylko w sprawach stosowania, przez konkretnych przedsiębiorców, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

www.earshotmusic.biz

Prezes nie rozstrzyganie sporów indywidualnych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Prezesowi podlega oczywiście Inspekcja Handlowa – do jej zadań należy między innymi: -kontrola produktów wprowadzonych do obrotu (z wyłączeniem produktów, które podlegają nadzorowi innym organom); -podejmowanie mediacji: -organizowanie i prowadzenie stałych, polubownych sądów konsumenckich; -prowadzenie poradnictwa konsumenckiego. Głównym zadaniem Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów jest zapewnienie wszystkim konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów (rzecznik może przeprowadzić mediację, ale nie zastąpi sądu).