Jakie są prawa konsumenta?

https://mecenas-lodz.com.pl/

Wszystkim konsumentom przysługuję podstawowe prawa. Poniżej przedstawimy ich krótki wykaz.

Do praw konsumenta należy: prawo do ochrony zdrowia ibezpieczeństwa, odpowiedzialność za produkt, bezpieczeństwo produktu, prawo do informacji, ochrona konsumenta przed informacją naruszającą jego prywatność, ochrona konsumenta przed uciążliwą reklamą, zakaz informacji wprowadzającej wbłąd, prawo do informacje na temat żywności, na przykład produkty GMO, informacje otowarze iostrzeżenia, prawo do ochrony interesu ekonomicznego, prawo do reprezentacji swoich interesów. Warto wiedzieć, co należy zrobić z wadliwym produktem.

Najprościej jest oczywiście złożyć reklamację i sprzedawcy. To sprzedawca odpowiada za towar, który przekazał konsumentowi.

Jeżeli konsument ma dołączoną gwarancję do towaru, który otrzymał – sam decyduje, gdzie składa reklamację (u sprzedawcy, czy u gwaranta). Przedsiębiorca (sprzedawca) nie może narzucić konsumentowi, aby ten zaniósł wadliwy produkt do odpowiedniego serwisu, jeżeli konsument to właśnie u niego chce złożyć reklamację.