Nadanie mocy prawnej aktu poświadczenia dziedziczenia

https://pharos.pl/ niemiecka umowa o pracę

Tak, jak wspomniano akt poświadczenia dziedziczenia, który otrzymują spadkobiercy w kancelarii notarialnej nie uprawnia jeszcze do otrzymania spadku. Należy jeszcze dopełnić pewnych czynności, aby nabrał on mocy prawnej.

W pierwszej kolejności notarialny dokument, nadający prawa do nabycia spadku, musi zostać zarejestrowany w tak zwanym NORT- czyli elektronicznym rejestrze poświadczeń dziedziczenia. Jest to szczególnie istotna kwestia, która co prawda nie zajmuje zbyt wiele czasu, ale pozwala uniknąć nieprzyjemności w późniejszym czasie.

Bowiem dzięki takiej rejestracji ponowne poświadczenie tego samego spadku jest uniemożliwione. Warto jednak zwrócić uwagę, że cały proces dokonywania poświadczenia w kancelarii notarialnej jest możliwy tylko i wyłącznie po spełnieniu pewnych kryteriów.

A mianowicie podczas dokonywania aktu w kancelarii muszą stawić się wszyscy ustawowi oraz testamentowi spadkobiercy, jeżeli takowi istnieją. Niestety w przypadku małoletnich spadkobierców, a także braku możliwości stawienia się osobiście innych osób ujętych w spadku, nie ma możliwości dokonania aktu poświadczenia przez notariusza.

Poza tym w przypadku, jakichkolwiek sporów pomiędzy spadkobiercami, dotyczących podziału, czy też samego uznania spadku, nie ma możliwości wyjaśnienia ich u notariusza, wszystkie tego typu kwestie leżą już po stronie sądu, w którym można rozstrzygnąć sprawę. Zatem warto podkreślić, że sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza jest możliwe tylko i wyłącznie w jasnych i niespornych sytuacjach i relacjach spadkobierców.