Nerwy u zwierząt

http://www.ciechsol.com/produkty-solne/produkt/Granulat_Solny https://patatajek.pl/kategorie/61-strzemiona

Zwierzęta są istotami żywymi, a więc posiadają własne układy nerwowe – podobnie jak ludzie. W związku z tym odczuwają bodźce dotykowe i bólowe, które wywołują u nich określone reakcje.

Nie jest chyba dziwne, że zoologia zajmuje się również tym obszarem funkcjonowania zwierząt. Konkretnie mamy na myśli neuroetologię, która jest częścią neurobiologii.

Bada ona właśnie mechanizmy nerwowe zachowań u stworzeń nie będących ludźmi. Co ciekawe jest to nauka dość młoda, a przy tym interdyscyplinarna.

Łączy bowiem zakresy badań neurobiologii oraz etologii, o której pisaliśmy już wcześniej. Samodzielnie zaistniała w dyskursie naukowym w latach 60.

i 70. ubiegłego wieku.

Nieco później, bo w latach 80. powołano do życia Międzynarodowe Towarzystwo Neuroetologii skupiające naukowców z tej dziedziny z różnych stron świata.

Dzięki tej gałęzi zoologii możemy dowiedzieć się dużo o tym, jak i co zwierzęta czują i jak wpływa to na ich zachowania. Trzeba przyznać, że jest to bardzo ciekawy obszar badań, który ma przed sobą perspektywy rozwoju.