Niezbędne dokumenty podczas dokonywania czynności notarialnych

sukcesja prawo pracy w niemczech

Dokonywanie czynności notarialnych nie należy do zbyt skomplikowanych procesów, niemiej jednak warto zwrócić uwagę na ważne kwestie, których zastosowanie pozwoli na znaczne skrócenie czasu zakończenia sprawy. Dlatego też wielu notariuszy zastrzega sobie, że większość czynności dokonuje się na bieżąco lub w terminie nieprzekraczającym trzech dni roboczych, jednak pod jednym warunkiem, że wszelkie wskazane przez notariusza dokumenty zostaną wcześniej dostarczone do kancelarii w komplecie.

Dzięki temu notariusz będzie miał czas na spokojne przejrzenie ich treści pod względem formalnym oraz prawnym, ale także na zgłoszenie ewentualnych braków, a tym samym możliwość ich uzupełnienia. Warto, zatem zwrócić uwagę, że każda z dokonywanych czynności posiada odrębne przepisy dotyczące konieczności dostarczenia dokumentów.

Niezależnie od ich charakteru zawsze niezbędne jest przekazanie wszystkich oryginałów najpóźniej do dnia umówionego terminu dokonania czynność notarialnej. Natomiast przed jego upływem konieczne jest dostarczenie ich kopii, w zależności od kancelarii może odbyć się to drogą elektroniczną, pocztową lub jeżeli to możliwe, co jest najbardziej wskazane osobiście.

Ważne dokumenty to niezbędny element, każdej notarialnej czynności, dlatego zawsze przy pierwszym kontakcie z notariuszem konieczne jest ustalenie, które z nich będą niezbędne, a także, co należy zrobić w sytuacji ich braku lub przedłużającego się terminu otrzymania oryginału.