Odmowa sprzedawcy

Renomowana kancelaria adwokacka wrocław przy ulicy Piłsudskiego niemieckie prawo pracy dla polaków

 Sprzedawca może odmówić uznania żądania roszczenia kupującego w sytuacji, gdy naprawa byłaby zbyt kosztowna lub niemożliwa dla sprzedawcy. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, dostarczenie rzeczy do miejsca, w którym została wydana lub innego miejsca wskazanego w umowie, odbywa się przez kupującego, ale oczywiście na koszt sprzedawcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy kupujący realizując swoje uprawnienia z rękojmi domaga się wymiany rzeczy lub odstępuje od umowy. W praktyce będą to przykłady podane poniżej:  – gdy rzecz wymaga lub nie wymaga demontażu – w przypadku usunięcia wad;  – rzecz nie wymaga demontażu – w przypadku wymiany.

 Jeżeli rzecz jest już zamontowana, to zobowiązanie jej demontażu (przy wymianie rzeczy wadliwej) spoczywa na sprzedawcy. Kupujący w takiej sytuacji nie musi dostarczyć wadliwej rzeczy do osoby sprzedającej. To sprzedawca powinien zająć się nie tylko demontażem tej rzeczy, ale również jej ponownym montażem.  Nie dotyczy to oczywiście przypadków, gdy kupujący żąda usunięcia wady albo obniżenia ceny od sprzedawcy – w takim przypadku kupujący powinien rzecz udostępnić w miejscu, w którym się ona znajduje.

www.koffice.org.pl

     .