Polska Czerwona Księga Zwierząt

https://www.whmprzeprowadzkikielce.pl/

Międzynarodowa Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych ma swój odpowiednik również w naszym kraju. Jest nią Polska Czerwona Księga Zwierząt, która jak nietrudno się domyślić stanowi zbiór gatunków zagrożonych wyginięciem na terenie Polski.

Opracowana przez krakowski Instytut Ochrony Przyrody książka stanowi zbiór wielu gatunków zawartych w kilku tematycznych tomach. Jednak dla łatwiejszego odnalezienia informacji, wydany został odpowiednik tej pozycji.

Jest nią Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Niemniej jednak jest to tylko rejestr gatunków wymierających.

W przeciwieństwie do Czerwonej Księgi, w której znaleźć można szereg informacji dotyczących konkretnych gatunków. Opisy, charakterystyka, mapy występowania, a także wiele innych treści skupiających się wokół omawianego tematu.

Ze szczególnym naciskiem na określenie stopnia zagrożenia i możliwe do wdrożenia środki ochrony przetrwałych gatunków. Warto podkreślić, że zarówno polska, jak i międzynarodowa publikacja okazała się być pomocnym materiałem.