Powszechna deklaracja praw człowieka

http://katalizatory.pro/katalizatory/wroclaw tłoczenie tablic

Powszechna deklaracja praw człowieka to tłumaczenie z języka angielskiego Universal Declaration of Human Rights to prawa i obowiązki, które uchwalone zostały przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Uchwalenie tej deklaracji było wynikiem II Wojny Światowej, okazało się, że Karta Narodów Zjednoczonych w bardzo ogólny sposób mówiła o prawach obywateli.

To, co w owym czasie było niedopowiedziane dało początek rozwojowi tej instytucji na jej podwalinach w 1966 roku uchwalono Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Okres pierwszej i drugiej Wojny Światowej to lata, kiedy obywatele nie mieli żadnych prawa, nawet, jeśli teoretycznie je mieli to w praktyce wyglądało to zupełnie inaczej.

Nie chodzi tutaj oczywiście o wrogo do siebie nastawione Państwa, ale bardzo często o złe taktowanie obywateli wewnątrz ich rdzennego kraju. Właśnie, dlatego tak ważne są instytucje nie tylko te nazwijmy je lokalnymi, ale te, które mogą obiektywnie ocenić daną sprawę i tak właśnie to wygląda w Trybunale Praw Człowieka.