Więcej o roztoczach

www.wzmacniacz.net

Przed momentem stwierdziliśmy, że roztocza są bardzo specyficzną formą życia, ponieważ mają cechy mikrobów, ale nie są do nich zaliczane. Roztocza są stawonogami zaliczanymi do gromady pajęczaków. W przeciwieństwie do innych owadów występujących w naszym otoczeniu nie są widoczne gołym okiem – widać je dopiero w dużym powiększeniu, w analizie mikroskopowej.

Kiedy im się przyjrzymy widzimy jednak, że pod względem wyglądu i budowy nie różnią się specjalnie od insektów, które widujemy. Obecnie rozróżnia się około 30 tysięcy gatunków roztoczy, ale badacze nie mają wątpliwości, że wiele z nich pozostaje nieopisanych. Stworzenia te żyją w bardzo różnych, wręcz skrajnych warunkach.

Można spotkać je we wszystkich strefach klimatycznych, nawet na obszarach polarnych, a więc niestraszne im ekstremalnie niskie temperatury. Mogą funkcjonować w glebie, w strefie przybrzeżnej akwenów słodkowodnych, a także w gorących źródłach. Spotyka się również roztocza kurzu domowego, które są obecne praktycznie w każdym skupisku ludzkim.