Wszystko oprócz mikrobów

www.zofiastaniszewska.pl https://patatajek.pl/kategorie/55-bryczesy-meskie

Współczesna zoologia jest definiowana jako nauka badająca wszystkie stworzenia zdolne do przemieszczania się oraz odżywiania. Istnieje jednak wyjątek w postaci szeroko rozumianych mikrobów. Dla nich wydzielono odrębny dział biologii jakim jest mikrobiologia. Bada ona bakterie, grzyby oraz niektóre protisty. W polu zainteresowań tego działu są również występujące w naturze wirusy.

Oczywiście zdarza się tak, że zoologia i mikrobiologia spotykają się i wspólnie poddają analizie niektóre zjawiska. Wszak różnej maści drobnoustroje mają często wpływ na życie i zdrowie zwierząt. Badacz musi mieć świadomość zagrożeń i wiedzę na ich temat, dlatego obie dziedziny są skazane na kooperację, a naukowiec zajmujący się zwierzętami musi mieć choćby elementarną wiedzę mikrobiologiczną. Cechą mikrobów, która zasadniczo odróżnia je od zwierząt, jest skala. Żyjątka te nie są widoczne gołym okiem i aby je zobaczyć trzeba skorzystać z mikroskopu.

Pewnym wyjątkiem są roztocza, które łączą w sobie cechy mikrobów i przedstawicieli „zwykłego” świata zwierząt.