Zachowania zwierząt

www.e-bullterrier.pl Wygodne bryczesy jeździeckie idealnie przylegają do ciała

Bardzo ważną odnogą zoologii, która mówi nam najwięcej o charakterze poszczególnych gatunków, jest etologia. Można powiedzieć, że to rodzaj psychologii zwierząt. Rzeczywiście nauka ta zajmuje się badaniem zachowań zwierząt, zarówno tych wrodzonych jak i nabytych wraz z rozwojem w określonych warunkach. Trzeba bowiem pamiętać, że zwierzęta bywają istotami społecznymi – rozwijają się, przystosowują do sytuacji i nawiązują relacje z osobnikami tego samego gatunku.

Za twórcę współczesnej etologii uchodzi austriacki zoolog i ornitolog Konrad Lorenz. Porównywał on w swoich badaniach odruch drapania u różnych zwierząt, a także zachowania kaczek. Obserwacje te pomogły mu w wyciąganiu wniosków odnośnie procesów ewolucyjnych oraz dziedziczenia cech genetycznych. W tej chwili kluczowymi obszarami badań etologów są: teoria instynktu, uczenie się, motywacja, agresja, zachowania altruistyczne, odwzajemnianie altruizmu oraz terytorializm.

W powiązaniu z etologią lub na jej gruncie wyrosły takie dziedziny jak zoosemiotyka czy socjobiologia.