Zakupy przez Internet

prawnik piła praca prawnik niemcy

Zakupy przez Internet rządzą się oczywiście innymi prawami niż te zawarte stacjonarnie. Otóż konsument, zawierający umowę na odległość, w terminie 14 dni kalendarzowych może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu zachowania terminu wystarczy wysłanie specjalnego oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu dla umowy, której przedmiotem jest jeden towar, rozpoczyna się w chwili objęcia przedmiotu umowy przez konsumenta (lub inną wskazaną przez konsumenta osobę).

bhp gliwice

Jeżeli przedmiotem umowy jest większa liczba towarów–bieg terminu rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez konsumenta ostatniego towaru. Konsument zawsze musi być poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy. Jeżeli nie został poinformowany – prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu. Jeżeli sprzedawca poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, to ten termin upływa po 14 dniach od udzielenia takich informacji konsumentowi.

Najważniejsze jest jednak to, że w przypadku odstąpienia od umowy, która została zawarta na odległość – umowę uważa się za niezawartą.