Patryk

Odmowa sprzedawcy

 Sprzedawca może odmówić uznania żądania roszczenia kupującego w sytuacji, gdy naprawa byłaby zbyt kosztowna lub