Społeczne życie zwierząt

https://duda-cars.pl/rozwiazania-flotowe/ https://patatajek.pl/kategorie/65-siodla

Niektóre zwierzęta prowadzą raczej samotny tryb życia, inne natomiast łączą się w stada. Widać zatem, że społeczne zachowania nie są niczym nadzwyczajnym w zwierzęcej rzeczywistości. Stworzenia te funkcjonują w określonym środowisku i są zmuszone do wchodzenia w interakcje.

W większości przypadków po pojawieniu się na świecie młodych osobników, matka otacza je troskliwą opieką. Znamy to zachowanie doskonale ze świata ludzi, ale jeśli występuje ono także wśród zwierzaków, to wiemy już, że sens ma zoosocjologia. Jest także znana jako socjologia zwierząt.

www.animachina.pl

Nie jest ona wprawdzie zaliczana do dziedzin zoologii, ale ścisłych związków nie da się pominąć. Jakie są główne zadania tej nauki? Bada ona życie społeczne zwierząt w różnych kontekstach, analizuje funkcjonowanie i struktury skupisk, bada też wewnętrzne relacje i ewolucję zbiorowości społecznych. Zoosocjologia pozostaje w ścisłych związkach z etologią, a także socjologią ogólną.

Bywa też określana mianem biosocjologii i tym samym włączana do nauk socjologicznych jako takich.